Probleme majore

Saint-Roch este, de asemenea, clasificată ca o școală din Rețeaua de educație prioritară. Rata de repetiție este ridicată.
În fiecare an, la toate nivelurile, doi elevi sunt cu un an mai mari decât grupa lor de vârstă. Deficitul social este, de asemenea, răspândit, iar școala are legături strânse cu EDES.

Probleme de mediu

Orașul Avignon este situat în zona climatică mediteraneană, unde schimbările climatice au un impact semnificativ. Școala a asistat la o creștere a temperaturilor medii anuale, la valuri de căldură mai frecvente și mai intense și la o scădere a precipitațiilor.
Aceste schimbări au implicații majore pentru producția agricolă și gestionarea apei în regiune. De asemenea, acestea ar putea crește riscul de incendii de pădure, inundații și secete prelungite în mediul înconjurător apropiat al copiilor, motiv pentru care pare esențial să abordăm problemele actuale de mediu prin intermediul acestui proiect, care reprezintă o mare oportunitate de a sensibiliza elevii cu privire la această problemă.