Ce este ENIEDE?

În cadrul unui proiect de cooperare sprijinit de Erasmus+, asociația franceză Par Le Monde lansează proiectul ENIEDE, Intercultural Digital Exchanges for Sustainable Environmental Education (Schimburi digitale interculturale pentru o educație ecologică durabilă), în conformitate cu una dintre prioritățile Uniunii Europene stabilite în Pactul verde.

Timp de 18 luni, Par Le Monde va colabora cu șase școli europene (1 în România, 1 în Belgia, 1 în Grecia și 3 în Franța) și cu Wemanity, lider european în domeniul transformărilor agile și digitale, cu care vom colabora pentru a ne atinge obiectivele educaționale în domeniul mediului.

Obiectivele proiectului

  • Obiectivul 1: Formarea cadrelor didactice în vederea integrării problemelor de mediu în corespondența interculturală și digitală.

  • Obiectivul 2: facilitarea creării de lucrări audiovizuale de către profesori cu ajutorul unui instrument digital inovator adaptat nevoilor lor.

  • Obiectivul 3: Să furnizeze comunității educaționale europene resurse didactice axate pe diferite probleme de mediu.

  • Obiectivul 4: să facă publice instrumentele și resursele dezvoltate în cadrul proiectului


Prioritatea proiectului

  • Educația de mediu și lupta împotriva schimbărilor climatice

UE este puternic angajată în lupta împotriva schimbărilor climatice, în special prin intermediul Pactului verde și al legii care vizează garantarea neutralității climatice în Uniune până în 2050. În timp ce EDD (educația pentru dezvoltare durabilă) tinde să devină o prioritate în Europa, așa cum se întâmplă în Franța cu Legea privind clima și reziliența, nu toate țările se află la același nivel de aplicare a EDD. Caracterul urgent al actualei crize climatice evidențiază importanța crucială a școlilor și a educației de mediu în abordarea acesteia. Încă din școala primară, momentul crucial în care se formează primele imagini ale lumii, acești viitori cetățeni sunt pregătiți să dezvolte atitudini responsabile și să se angajeze în lupta colectivă împotriva schimbărilor climatice. Această activitate transnațională le permite profesorilor și elevilor lor să conștientizeze natura globală a problemelor și implicațiile lor locale.

  • Educația interculturală și promovarea cetățeniei europene

Diviziunile identitare, culturale și teritoriale din Europa sunt exacerbate de izolarea geografică și/sau socială. Creșterea în izolare, fără a experimenta diversitatea, dă adesea naștere tentațiilor de discriminare, rasism și sentimentul de neputință în fața provocărilor comune cu care ne confruntăm, cum ar fi problemele de mediu. În acest fel, ENIEDE promovează conviețuirea, deschiderea față de ceilalți și, prin crearea unor obiective comune, încurajează sentimentul de apartenență la comunitatea europeană. Elevii își vor putea dezvolta competențele academice și sociale în jurul următoarelor valori morale și civice ale UE: libertate, demnitate umană, democrație și egalitate.

  • Alfabetizarea digitală și lupta împotriva izolării de școală, societate și geografie

Tehnologia digitală este în prezent un instrument puternic – și utilizat pe scară largă în Europa – pentru a combate izolarea la școală, în societate și de la un loc la altul. ENIEDE va utiliza acest instrument pentru a avea un impact semnificativ, limitând în același timp cât mai mult posibil amprenta de carbon. În timp ce toți partenerii ENIEDE au acces la tehnologia digitală, este important ca Par Le Monde, coordonatorul proiectului, să ofere cursuri de formare în ceea ce privește utilizarea pozitivă, incluzivă și critică a tehnologiei digitale, astfel încât elevii să învețe să o folosească în modul cel mai benefic. Prin co-crearea metodelor de predare, profesorii vor acționa asupra mai multor aspecte ale programelor educaționale respective: deschiderea către Europa și către ceilalți, consolidarea cunoștințelor fundamentale (citire, scriere, geografie etc.) prin metode distractive și participative, care să nu le dea elevilor sentimentul că învață în mod tradițional, contribuind astfel la prevenirea abandonului școlar, și, în sfârșit, să le ofere elevilor sentimentul de a avea un impact real asupra mediului.

Toate drepturile rezervate.